×

Språk - språkløyper

 

Språkløyper er kompetanseheving for personalet, og handler om språk og leseaktiviteter, språkhverdag og språkvansker. En gang i måneden har vi personalmøte, og da gjennomgår vi en ny økt fra Språkløyper. Etter hver ny økt følger et oppdrag som personalet skal øve på til neste gang. Målet med kompetanseutviklingspakken Språkløyper er å styrke barnehagens daglige arbeid med barnas språklæring gjennom blant annet ulike leseaktiviteter. Barnehagen skal bidra til at barn skal få leke med språk, symboler og tekst og stimulere til språklig nysgjerrighet, bevissthet og utvikling.